Darkness!!!
پیام مرادآبادی
۱۳۹۴/۰۷/۱۲
۱۲:۵۶:۱۵

سلام
دو روز از اون سه روز هیجانی گذشت.
روز اخر به خاطر مشغله زیاد و روی دادن اتفاق پشت اتفاق فقط رسیدم همه چیز رو با عکس و فیلم ثبت کنم.
هر کدوم از دوستان و شرکت کنندگان عکس یا فیلم گروه خودش رو می خواد،(اینطور که به من گفتن عده ای درخواست کردن) به من تلگرام بزنه تا براش دو سه عکس انتخابی از گروهش رو بفرستم:
Lpayam
و آدرس میلم هم:
L.payam3@gmail.com

پیام مرادآبادی
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۳:۲۰:۵۴

کم کم داریم به اخرای مهلت تحویل پاور پوینت ها نزدیک می شیم.
همه ی تیم ها با هیجان و استرس زیاد مشغول جمع کردن کارهاشون هستن.

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۴۱:۲۲

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۳۹:۰۷

صرف نهار اعضای کادر اجرایی، پس از رسیدگی به شرکت کنندگان

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۳۶:۵۱

نظارت بر پخش غذا

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۳۴:۴۵

کار و غذا.

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۳۲:۴۵

وقت نهار شده. همه گرسنه ایم...

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۲۷:۳۵

صرف نهار مربی ها

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۲۴:۵۷

صحبت تیم فنی و اجرایی

l.payam3
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۰:۲۱:۵۳

در حال دریافت پستهای بیشتر ...